Skip to content

Hidro-geo rad d.o.o.

Home Zaposleni
Zaposleni PDF Štampa El. pošta

Dr Milovan Rakijaš
dipl.ing.geologije
vlasnik i direktor
br. licence 392 L687 12
br. licence 492 7042 04
br. licence 491 H224 12

Mr Mirko Lazić
dipl.ing.geologije
projektant
br. licence 491 9751 06

Marija Kukavica

Marija Kukavica
dipl. ing. geologije

Geolog sa položenim stručnim ispitom

 

Vitomir Vasić
VKV bušač

Miloš Rakijaš

Pavle Rakijaš

Ljubiša Arsić
bušač