Skip to content

Hidro-geo rad d.o.o.

Home Delatnost
Delatnost PDF Štampa El. pošta

Bavimo se:

  • Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem
  • Hidrogeološka istraživanja i ispitivanja
  • Izradom vodozahvatnih objekata (bunara, kaptaža itd.)
  • Izradom geotermalnih bušotina
  • Regeneracijom vodozahvatnih objekata
  • Geotehničkim istraživanjima i ispitivanjima
  • Istražnim geološkim bušenjem
  • Ostalim istražnim geološkim radovima
  • Projektovanje i izvođenje sanacija i rekultivacija komunalnih deponija čvrstog otpada i sanitarnih komunalnih deponija čvrstog otpada sa remedijacijom podzemnih voda i geosredine