Skip to content

Hidro-geo rad d.o.o.

Home
Dobrodošli PDF Štampa El. pošta

 

"Hidro-geo rad" d.o.o. je privatno preduzeće osnovano 1991.godine. Od tada je učestvovalo u raznim kompleksnim geološkim istraživanjima i ispitivanjima na prostorima Srbije, Republike Srpske, Republike Slovenije, Republike Hrvatske i Crne Gore.

Poslovni prostor preduzeća sa najsavremenijom opremom za izvođenje kabinetskih radova se nalazi u Brankovoj 23, u Beogradu. "Hidro - geo rad" raspolaže sa četiri mobilna mašinska postrojenja za bušenje i jednom ručnom garniturom, sa kompletnom pratećom opremom za vršenje ovih poslova. Postrojenja za bušenje imaju sve potrebne upotrebne dozvole i ateste dobijene od nadležnih institucija. Takođe raspolaže sa opremom za izvođenje hidrogeoloških i geotehničkih ispitivanja in-situ (aparaturom za ispitivanje VDP-a opitom utiskivanja, potapajućim pumpama, dinamičkim penetrometrom itd.). Postrojenja za bušenje imaju mogućnost izvođenja istražnih bušotina do 1 200m, WIRE LINE sistemom, kao i piezometre istih dubina različitih prečnika. "Hidro-geo rad" može i izvodi bunare različitih prečnika do Ø 500 mm do dubina 500 m. "Hidro-geo rad" poseduje postrojenja za bušenjei to:

BA 1 200 ...................................................... 1 kom

GAK 300........................................................ 1 kom

GAK 150........................................................ 1 kom

GDR 150........................................................ 1 kom

Ručna garnitura za bušenje do 50 m....................... 1 kom

U preduzeću radi visoko obrazovni stručni i drugi prateći kadar, osposobljen za izvođenje hidrogeoloških i geotehničkih istraživanja i ispitivanja, po metodama najnovijih svetskih dostignuća. Do sada je uspešno sarađivalo sa:

- Lafarge - BFC (Beočinska fabrika cementa) Beočin

- „HIP-AZOTARA“ D.O.O. Pančevo,

- Holcim Srbija d.o.o. (fabrikom cementa iz Popovca),

- TITAN Cementara Kosjerić

- Rudarsko-geološki fakultet iz Beograda,

- Rudarskim Institut iz Beograda,

- Institut Kirilo Savić iz Beograda,

- Geozavod iz Beograda,

- Geoinstitut iz Beograda,

- Institut za puteve iz Beograda,

- Energoprojekt iz Beograda,

- Vodotehnika d.o.o. iz Beograda,

- Geoteh d.o.o. iz Bijeljine, Republika Srpska

- Hidro geoteh d.o.o. iz Ljubaljane, Slovenija

- Geoprojekt d.o.o. iz Hrvatske

- A.D. Zaštita na radu i Zaštita životne sredine iz Beograda,

- Dur Inženjering d.o.o. Beograd,

- Velika Morava d.o.o. Beograd,

- JP PEU Resavica Rembas,

- Geostim,d.o.o. iz Beograda,

- Jantar grupa d.o.o. iz Beograda,

- Geom  d.o.o. iz Beograda,

- Geoalfa d.o.o. iz Beograda,

- Kosovoprojekt d.o.o. iz Beograda,

- sa mnogim Opštinama u Srbiji na rešavanju sanacije, rekultivacije i proširenja postojećih komunalnih deponija, kao i na izgradnji novih sanitarnih komunalnih  deponija gradskog i regionalnog tipa u gradovima (Vranju, Leskovcu, Smederevskoj Palanci, Šapcu, Plandištu, Subotici, Gornjem Milanovcu, Kruševcu, Beočinu,  Lapovu, Čačku, Rači, Petrovcu na Mlavi),

- i sa drugim naučnim i stručnim institucijama iz Srbije i inostranstva